doer-tjänster Din digitala och personliga redovisningsbyrå doer-tjänster

VAD VI ERBJUDER

Vi sköter din redovisning i Göteborg

DOER erbjuder ett brett utbud av ekonomiska tjänster för att du som företagare ska få en enklare vardag. Det som förenar alla framgångsrika företag, oavsett inriktning eller storlek, är att de har kontroll över sin ekonomi och redovisning. Vi arbetar alltid nära och tillsammans med dig så att vi kan hjälpa dig att kunna fokusera på din egen verksamhet.

VÅRA TJÄNSTER

Redovisningsbyrån för dig som behöver hjälp med:

Vi sköter er löpande
Bokföring

Jag hjälper företag med redovisning i Göteborg med omnejd. Löpande bokföring måste upprättas enligt bokföringslagen. Jag skräddarsyr en lösning som passar dig beroende på om du har tid, kunskap eller vilja att sköta vissa delar själv.

 

Läs mer om bokföring

Vi genomför omfattande
Momsredovisning

Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet måste redovisa momsen för staten månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Detta styrs i första hand av omsättningens storlek. På grund av en omfattande momslagstiftning och bl a omvänd skatteskyldighet har momsredovisningen blivit allt mer omfattande och kräver i många fall speciella kunskaper.

Vi upprättar
Årsredovisning

Vi hjälper till med att upprätta årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningen lämnas sedan till er revisor för revision.

Vi upprättar
Deklaration

Vi upprättar både företags- och privatdeklarationer samt skickar nödvändiga blanketter och deklarationer till skatteverket.

Vi reviderar
Bokslut

För varje räkenskapsår i aktiebolag upprättar vi bokslut och årsredovisning, samt ser till att bokslutet revideras och sänds till Bolagsverket. Bokslut upprättas även för aktiebolag, enskild firma och handelsbolag Vissa bolag vill kanske ha egen personal som sköter den löpande administrationen, men behöver stöd vid upprättande av månadsbokslut, kvartalsbokslut eller årsbokslut.Vi rapporterar via mail – excel eller pdf -! Skicka över en s.k SIE -fil så slutför vi bokslutet och skcikar tillbaka filen så är er system uppdaterat!
Vi kan också göra besök hos er och arbeta i ert system. Vi har erfarenhet av de flesta ekonomisystem på marknaden, som tex, SAP, Hogia, SPCS och Navision.

Vi hanterar
Löner

Du lämnar underlag för uträkning och får tillbaka lönebesked med rätt uträknad skatt och arbetsgivaravgifter som skall redovisas till skatteverket. Vi ser till att uppbördsredovisningen blir redovisad i rätt tid och du behöver inte oroa dig för dyra förseningsavgifter. Det är t ex viktigt att känna till att det är olika arbetsgivaravgifter på anställda beroende på vilket år de är födda. Vi hjälper dig med kontrolluppgift och FORA rapport.

Vi erbjuder
Konsultation

Många företagare är ofta ganska ensamma. Att få diskutera olika frågor dels av ren affärsmässig karaktär dels i frågor av mer privatekonomisk karaktär är ofta ett behov som vi möter i vår verksamhet.

Vi uppdaterar
Kundreskontra

Vi har koll på att alla fakturor som har skickats och snabbt kan få en överblick över vilka kunder som inte har betalat. Genom att få hjälp med detta så sparar man mycket tid, och kan veta till vilka kunder man skall skicka ut en påminnelse. I många företag är likviditeten av stor vikt, och att just korta ner tiden mellan fakturering och betalning blir därför av extra stor vikt. Att snabbt kunna kika i kundreskontran och se vilka kunder som ännu inte har betalat blir därmed det stöd man behöver för att snabbt få ut påminnelser så att fakturorna betalas.

Vi uppdaterar
Leverantörsrekontra

Vi hjälper dig att  se alla inkomna fakturor och få en bra överblick av den totala kostnaden och de aktuella leverantörsskulderna. Du kan bland annat se vilka som har blivit betalda samt framtida betalningstransaktioner. Information om kommande betalningar är viktig input för företagets likviditetsplanering.

Vi erbjuder
Ekonomisk rådgivning

Vi kan hjälpa er med kvalificerad rådgivning i allt från ekonomiska frågeställningar till effektivisering och strategi. När frågor dyker upp kan vi snabbt hjälpa till och hjälpa er komma vidare.

 

 • Kassaflödesanalys
 • Nyckeltalsanalys
 • Budget och prognos
 • Utredning och analys
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Vi erbjuder
Bolagsservice

Vi erbjuder våra kunder hjälp vid bolagsfrågor. Vi skräddarsyr lösningar för att hjälpa er med de bolagsfrågor som er verksamhet står inför. Vi erbjuder er hjälp inom områden som:

 

 • Aktiebok
 • Bolagsbildning
 • Bolagsärenden
 • Emission
 • Fusion
Vi kan tillsätta
Interimstjänster

Våra erfarna konsulter kan snabbt göra skillnad. Vi ger dig tryggheten att driva och vidareutveckla din verksamhet i linje med din strategi och målsättning. Genom att dela med oss av vår kompetens och erfarenhet tillför vi värde till ditt företag.. Vi erbjuder en lösning som ger incitament till en långsiktig relation. Den bygger på trygghet och kvalitet.

 

 • Business controller
 • Ekonomichef
 • Redovisningsekonom
 • Financial controller
 • Finanschef
 • Lönekonsult
 • Controller
 • Koncernredovisningschef
 • Projektledare
 • Controllerchef
 • Redovisningschef
 • Redovisningsspecialist
Vi erbjuder
Finansiering och Företagsutveckling

Vi hjälper våra kunder i företagets olika faser, exempelvis vid kapitalbehov, förvaltning, ägarförändring, förändring av kapital m.m. Att ta sig fram genom lagar och regler och göra allt i rätt ordning vid större förändringar kan vara en utmaning.

 

 • Affärsutveckling
 • Bolagsvärdering
 • Investeringskalkylering
 • Finansiering
 • Kapitalisering
 • Nyemission
 • Förvärv av bolag, sammanslagning eller försäljning av bolag
 • Styrelsearbete
 • Ägarfrågor, styrelsearbete, bolagsformalia
 • Investor relations eller CFO roll för noterade mindre bolag
Vi erbjuder
Strategi och Kommunikation

Vi erbjuder strategisk rådgivning som hjälper våra kunder att planera, prioritera och utföra sina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. På så vis stöttar vi den långsiktiga utvecklingen på verksamheten. Vår affärsrådgivning fokuserar på:

 

 • Strategisk och operativ affärsutveckling
 • Kommunikation och påverkan – PR, reklam och sälj
 • Personalhantering – utveckling, rekrytering och avveckling
 • Upphandlingar
 • Processledning

Kontakta gärna oss med frågor kring våra tjänster och priser.

Proffs på redovisning i Göteborg

Tar din bokföring och redovisning för mycket tid från ditt företags kärnverksamhet? Om du anlitar oss på Doer Ekonomi & Redovisning för att ta hand om så kommer mycket tid och kraft att frigöras i din firma.

Löpande bokföring, redovisning, löneadministration och en rad andra tjänster – vi erbjuder lösningar för företag i alla storlekar. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om detta – Doer är en redovisningskonsult med lång erfarenhet och breda kunskaper.

Vi anpassar våra tjänster efter ditt företag

Om du anlitar oss kan du vara säker på att våra tjänster kommer att anpassas till ditt företags villkor.En butik gör många små försäljningar och inköp varje dag och skiljer sig från exempelvis en konsult som kanske fakturerar sina kunder bara några kunder i månaden. Vi kan se till att utforma en tjänst inom redovisning som passar just ditt företag – oavsett hur stort det är och vilken bransch det handlar om. Vi hittar metoder som kommer att förenkla företagets bokföring – och vardag.

Redovisningkonsult i Göteborg med bättre överblick

Med våra lösningar inom redovisning kommer du att få en bättre överblick på företagets ekonomi och dina möjligheter till planering blir bättre. Tydliga och effektiva rapporter gör att det blir enklare för dig att ta bra beslut om inköp, produktionen och hur verksamhetens toppar och dalar kommer att se ut under ett år.

Med vår hjälp kommer du att ha full kontroll på skatteinbetalningar, moms och budgeteringen kommer att bli effektivare. Hos oss kommer hela din ekonomi vara i trygga händer!

För oss är kunden alltid viktigast

Närheten till kunden är alltid i fokus för oss. Vi försöker alltid vara tillgängliga för frågor och tar oss tid att reda ut alla begrepp och problem som kan dyka inom det ekonomiska området. Även du som inte har någon stor erfarenhet av bokföring ska kunna förstå hur det fungerar.

Tanken på allt det pappersarbete som företagande ofta medför är ofta det som gör att många väljer att inte starta företag. Anlita oss på Doer – en redovisningskonsult i Göteborg som står på entreprenörens sida.